Το ApiFix


Μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης

Η αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης με ένα χειρουργείο στη Σπονδυλική Στήλη δεν είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Το ΑpiFix απευθύνεται σε ασθενείς με παραμόρφωση στη Σπονδυλική τους Στήλη Lenke type 1 και 5 και με γωνία σκολίωσης μεταξύ 40˚ και 60˚, ενώ η Σπονδυλική τους Στήλη πρέπει να είναι εύκαμπτη.

Για ασθενείς που πάσχουν από Ιδιοπαθή Εφηβική Σκολίωση με τις παραπάνω ενδείξεις, η χειρουργική μέθοδος ApiFix είναι ελάχιστα επεμβατική συγκριτικά με την παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση που υπήρχε ως τώρα.

Ο μικρός εμφυτεύσιμος μηχανισμός ApiFix τοποθετείται στην κορυφή της κύριας καμπύλης της Σπονδυλικής Στήλης χρησιμοποιώντας μόνο δύο πολυαξονικές διαυχενικές βίδες. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύντομη και απλή διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια, αφού έχει ολοκληρωθεί η επέμβαση, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι έπειτα από μία σύντομη νοσηλεία που διαρκεί μόλις δύο με τρεις ημέρες.

Δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση ο ασθενής θα εκπαιδευτεί από τον αρμόδιο φυσιοθεραπευτή σε κάποιες απλές ασκήσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή ενεργοποίηση του εμφυτεύματος και κατ’ επέκταση η σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης της Σπονδυλικής Στήλης.

Πρόκειται για έξι απλές ασκήσεις που πρέπει να επαναλαμβάνονται σε καθημερινή βάση για είκοσι λεπτά της ώρας, στο σπίτι. Το ApiFix πιάνει κάθε μικρή διόρθωση που επιτυγχάνεται καθημερινά με τις ασκήσεις, με αποτέλεσμα κάθε στάδιο διόρθωσης να ξεκινά από ένα καλύτερο επίπεδο μέρα με τη μέρα!

Συγκριτικός πίνακας Σπονδυλοδεσίας – ApiFix

Τυπικό χειρουργείο σκολίωσης Μέθοδος ApiFix
Χειρουργική τομή ̴ 45 cm ̴ 10 cm
Διάρκεια επέμβασης 6-8 ώρες 45 λεπτά – 1 ώρα
Νοσηλεία 6-7 ημέρες 2-3 ημέρες