Το ApiFix


Μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης

Η αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Εφηβικής Σκολίωσης με ένα χειρουργείο στη Σπονδυλική Στήλη δεν είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Το ΑpiFix απευθύνεται σε ασθενείς με παραμόρφωση στη Σπονδυλική τους Στήλη Lenke type 1 και 5 και με γωνία σκολίωσης μεταξύ 30˚ και 60˚, ενώ η Σπονδυλική τους Στήλη πρέπει να είναι εύκαμπτη.

Για ασθενείς που πάσχουν από Ιδιοπαθή Εφηβική Σκολίωση με τις παραπάνω ενδείξεις, η χειρουργική μέθοδος ApiFix είναι ελάχιστα επεμβατική συγκριτικά με την παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση που υπήρχε ως τώρα.

Ο μικρός εμφυτεύσιμος μηχανισμός ApiFix τοποθετείται στην κορυφή της κύριας καμπύλης της Σπονδυλικής Στήλης χρησιμοποιώντας μόνο μόνο τρία κοχλιωτά διαυχενικά στηρίγματα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύντομη και απλή διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια, αφού έχει ολοκληρωθεί η επέμβαση, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι έπειτα από μία σύντομη νοσηλεία που διαρκεί μόλις δύο με τρεις ημέρες.

Η μέθοδος ApiFix εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 2014 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των επεμβάσεων αποτελούν και σε αυτή τη θεραπεία η τήρηση των σωστών ενδείξεων, η εμπειρία του χειρουργού και η εξειδίκευση του στην αντιμετώπιση της σκολίωσης καθώς και το πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον χειρουργείου.

Συγκριτικός πίνακας Σπονδυλοδεσίας – ApiFix

  Τυπικό χειρουργείο σκολίωσης Μέθοδος ApiFix
Χειρουργική τομή ̴ 45 cm ̴ 10-20 cm
Διάρκεια επέμβασης 6-8 ώρες 1-2 ώρες
Νοσηλεία 6-7 ημέρες 2-3 ημέρες