ApiFix


Minimalno invazivna hiruška metoda radi tretmana idopatske skolioze kod adolescenata.

Tretman idiopatske skolioze kod adolescenata hiruškom intervencijom na kičmenom stubu nije ni jednostavan ni lak proces.

ΑpiFix je namenjen pacijentima sa deformacijom kičmenog stuba Lenke tipa 1 i 5 sa uglom skolioze između 40˚ i 60˚, dok kičmeni stub treba da bude fleksibilan.

SystemXrayPacijenti koji pate od idiopatske adolescentske skolioze sa gore navedenim simptomima za njih je hiruška metoda ApiFix minimalno invazivna u odnosu na tradicionalni hiruški tretman koji se koristio do sada.

Mali implantabilni uređaj ApiFix postavlja se na vrhu glavne krve kičmenog stuba koristeći samo dva vratna mnogo osovinska zavrtnja. Radi se o kratkom i jednostavnom procesu koji traje oko sat vremena. U nastavku, kada je intervencija gotova, pacijent može da se vrati kući posle kratkog boravka u bolnici koji traje samo dva do tri dana.

Dve nedelje posle intervencije pacijent će biti obučen od strane odgovarajućeg fizioterapeuta za neke jednostavne vežbe koje bi trebale imati za cilj da se postigne postepeno aktiviranje implantanta i kasnije postepeno korigovanje deformaciije kičmenog stuba.

Radi se o šest lakih vežbi koje treba ponavljati svakodnevno u trajanju od dvadeset minuta, kada se pacijent nalazi kod kuće. ApiFix iskorišćava svaki i najmanji napredak koji se postiže na svakodnevnom nivou vežbanjem, sa rezultatom da u svakom novom stadijum kada je postignut napredak sledeći napredak počinje sa boljeg nivoa od prethodnog!

 

Tabela radi upoređivanja metoda korekcije kičmenog  stuba – ApiFix

Tipična hiruška

 intervencija skolioze

Metoda ApiFix

Hiruški rez

45cm

10cm

Trajanje operacije

6-8 sata

45 minuta- 1 sat

Hospitalizacija

6-7 dana

2-3 dana