Lečenje skolioze bez proteze


Nikoalaos SekurisNikoalaos Sekuris
Ortoped – Hirurg
Doktor nauka medicinskog fakulteta u Atini
Načelnik ortopedskog odeljenja
Dečji ortped & ortoped kičmenog stuba MEDICINSKOG CENTRA ATINE
www.nsorthopaedics.gr

 

Šta je Apifix?
Αpifix je revolucionarna metoda koja se primenjuje na kičmenom stubu sa podkožnom tehnikom radi tretiranja skolioze. Već je isprobana u inostranstvu i sertifikovana je od strane Evropske Unije (Slika 1).

pic01

Slika 1. ApiFix

Koje su indikacije za ovaj sistem?
Ovaj sistem je pogodan kod elastičnih malih i srednjih skolioza (30°-50°).

Kako funkcioniše Apifix?
Ovaj sistem funkcioniše kao unutrašnja proteza. U principu, radi se o jednom unutrašnjem držaču koji se ispravlja postepeno uz pomoć vežbanja. Ovaj sistem je postavljen na gornjem i donjem kraju skolioze i njegovim odvijanjem se postepeno smanjuje skolioza. Vežbe počinju dve nedelje posle postavljanja sistema (Slika 2).

pic03

Slika 2. A. Mlada ženska osoba je imala nagib skolioze od 53° na desnu stranu pre intervencije. Β. Tri meseca posle postavljanja sistema skolioza se smanjila na 26°.

Kako da znam da je moja skolioza elastična?
To se utvrđuje kliničkim ispitivanjem i rendgen snimcima kičmenog stuba pri bočnim sklekovima.

Da li je potrebna operacija da bi se postavio?
Da. Ipak, nije potrebna klasična hiruška intervencija koja se obavlja kod skolioze. Ovaj sistem ulazi i izlazi lako, uz pomoć male hiruške intervencije. Radi se o minimalno invazivnoj metodi, bez povreda, gde pacijent izlazi istog ili sledećeg dana sa klinike.

Da li je ova intervencija opasna?
Verovatnoća pojave komplikacija u poređenju sa klasičnom hiruškom metodom dosta je manja. Ipak i kod manjih intervencija, uvek postoji mogućnost pojave nekih komplikacija kako u vezi sa opštom anestezijom tako i u vezi sa samom operacijom.

Da li je bolna?
Ne. Prvih dana će se pojaviti osrednji bol na mestu operacije koji će dan za danom biti sve manji.

Da li mi je potrebna fizikalna terapija posle intervencije?
Program sa vežbama potrebno je da počne oko dve nedelje posle operacije. Ovaj program je jednostavan i može da se radi kod kuće. Radi postizanja boljih rezultata preporučuje se pomoć od strane iskusnog fizioterapeuta (Slika 3).

pic04Slika 3. Vežbe za ispravljanje skolioze sa sistemom Apifix.

Zašto ovaj sistem odbacuje nošenje proteze?
U skladu sa postojećim pokazateljima od strane američkog udruženja skolioze, kada je skolioza veća od 20 stepeni, pre nego što kičmeni stub sazri, tada se preporučuje upotreba proteze za skoliozu. Dok, kada je skolioza veća od 40° tada se preporučuje hiruška intervencija. Savremena ispitivanja su pokazala da 7 od 10 dece sa ovim simptomima u krajnjoj liniji ne zahteva protezu. Pošto ne znamo unapred kojoj deci će biti potrebna sve ih podvrgavamo ovoj jako psihički neprijatnoj proceduri nošenja proteze kako bi ih zaštitili od pogoršanja skolioze. Umesto ovog tretmana, mi preporučujemo nastavak kliničkog posmatranja, bez upotrebe proteze kod dece koja imaju skoliozu sa nagibom manjim od 20°, zato što će se u većini slučajeva kod njih pogoršanje skolioze samo zaustaviti. Kod dece, kod koje je skolioza veća od 30° i samim tim imaju veću verovatnoću da se pogorša preporučuje se upotreba Apifix-a. Ovaj sistem ima mogućnost da prestane da ispravlja krivu koja se pojavila na kičmenom stubu. Tako, tretman skolioze će se primeniti kod manjeg broja dece, kojoj će to biti zaista neophodno. Takođe, pravovremeni tretman skolioze sa sistemom Apifix poboljšaće deformaciju i na taj način će se izbeći veći hiruški tretmani kod skolioze.

Da li ovaj sistem “vezuje” kičmeni stub?
Ne i to je jedna od prednosti ovog sistema u odnosu na starije tehnike. Ovaj sistem ne “vezuje”, i ne ograničava kretanje kičmenog stuba i dozvoljava kičmenom stubu da se razvija posle intervencije.

Da li ovaj sistem treba da nosim za ceo život?
Ne. Ovaj sistem ima tri podešavanja koja se postižu uz pomoću centralnog navrtnja: 1) automatska implementacija, 2) blok i 3) slobodno kretanje. Na početku ovaj sistem se postavlja na automatsku implementaciju gde se istezanje postiže uz pomoć vežbi. Ako se postigne poželjna korekcija možemo blokirati dalju korekciju kako ne bi došlo do prevelike korekcije. Menjanje podešavanja se sprovodi uz pomoć lokalne anestezije sa određenim navrtnjem. Posle sazrevanja kičmenog stuba možemo da podesimo sistem da bude slobodan kako bi smo ispitali da li se kičmeni stub fiksirao ili još uvek ima tendenciju da se krivi. U većini slučajeva je fiksiran i onda možemo da odstranimo u potpunosti sistem, kao što inače radimo sa protezom.

Da li je ovaj sistem delotvoran?
Ovaj sistem ima ograničeno, ali jako dobro dejstvo. Iz tog razloga preporučuje se kod malih i srednjih skolioza (30°-50°). Za veće skolioze potrebna je veća hiruška intervencija (zadnje vezivanje kičmenog stuba sa materijalom).

Koliko košta intervencija?
Većinu troškova pokriva socijalno osiguranje, tako da konačna cena intervencije je jednaka kupovini proteze za skoliozu.