Idiopatsa adolescentna skolioza: Ni proteza – Ni vezivanje kičmenog stuba


ValavanisIoanis K. Valvanis MD, PhD
Hirurg Ortoped
Načelnik odeljenja za kičmeni stub Atinske bolice
Vanredni Profesor Washington Universiy, Saint Louis, USA
http://www.spondiliki.gr

 

 

Idiopvalavanis_spineatska adolescentska skolioza (IAS) je jako enigmatska bolest. Već vekovima je poznata, ali danas znamo sa apsolutnom sigurnošću i zasnova se na naučnim temeljima da:

1. Oboljeva i deformiše samo ljudski kičmeni stub.

2. Oboljevaju više devojčice, nego dečaci.

3. Oboljena i deformiše samo zdrav kičmeni stub i samo dok je on u razvoju.

4. Stvara određenu vrstu deformacije (kirtoza), u grudnom delu na desnu stranu i u lumbalnom delu na levu stranu. U grudnom delu, koji se nalazi između grudnog koša i slabinskog dela, skoliozne krive se pojavljuju u istim procentima i na levu i na desnu stranu.

Kod idiopatske adolescentne skolioze (ΙAS), apsolutno je određeno:

1. Vrsta svake kirtoze koja će se pojaviti,

2. Lokalizacija svake kirtoze koja će se napraviti Lokalizacija svake kirtoze koja će se napraviti

3. Konačno stanje koje će imati kirtoza koja će se stvoriti.

Skoro je utemeljeno dijagnostifikovanje idiopatske adolescentske skolioze (ΙAS) sa genetskim materijalom (DNA) koji je napravljen (2012) i sa specijalnim testom za tačno utvrđivanje budućeg stanja jedne skoliozne krive koja se pojavljuje po prvi put.

Jedine terapiju koje se mogu sa rezultatom nositi sa kirtozom kičmenog stub sa idiopatskom adolescentskom skoliozom su samo i isključivo sledeće:

1. Pravilno napravljena proteza i

2.Hiruška intervencija. Karakteristika obe vrste terapije je delovanje jakim stalnim silama kroz dug vremenski period na kosti, ali ne i na meko tkivo.

Tretman protezom
Primenjuje se kod osrednje skolioze, manje od 40 stepeni. Teoretski, pritisci od proteze treba da deluju non – stop 24 časa. Praktično proteza se nosi manje sati, iz razloga što mlad čovek ne može da izdrži neprekidnu terapiju treba da se igra, da se okupa, da se smiri i da se odmori. Ipak, to je neminovna i relativno dobra metoda sa dobrim rezultatima koja obavezno traje veliki broj sati svakoga dana, ali daje relativno dobre rezultate. Cilj proteze je da zadrži skoliozu na nivou na kom je bila u trenutku kada je terapija počela.

Hiruški tretman
Hirški tretman primenjuje se kod skolioze koja je veća od 40 stepeni. Kod ovih deformacijske sile koje se javljaju su velike i proteza ne može da bude delotvorna. Hiruškim putem se postižu za kratak vremenski period veliki rezultati, na taj način što se unutrašnjim delovanjem vezuje kičmeni stub uz pomoć metalnih impalntanata nove genaracije. Prednosti hiruške terapije je brzo delovanje, ali i ograničavanje kretanja zbog vezivanja velikog dela kičmenog stuba.

ApiFix™. Nova metoda
ApiFix™ je nova revolucionarna metoda za tretman idiopatske adolescentske skolioze (ΙAS). Može se uporediti sa konzervativnom terapijom, zato što postavljanje (ApiFix™) je kao postavljanje unutrašnje proteze, dok je to ipak invazivna metoda jer se njegovo postavljanje vrši uz pomoć hiruške intervencije, dok je konačni rezultat ispravljanje bez vezivanja kičmenog stuba.

Pokazatelji. Način terapije
ApiFix™ je jako mali metalni implantant koji se postavlja uz pomoć, uz mikro – hiruškog zahvata kod adolescenata koji pate od idiopatske adolscentske skolioze (ΙAS) sa krivama od 35ο – 40ο pa i od 60ο – 65ο stepeni koje ili se: a) leče uz pomoć proteze ili b) su podvrgnuti hiruškoj intervenciji uz vezivanje kičmenog stuba. Operacija traje manje od 60 minuta, rez je samo 10 cm, a hospitalizacija traje 48 sati. Postoperativno nikakave mere predostrožnosti nisu potrebne niti je potrebno nošenje proteze. Posle mesec dana počinju prve jednostavne vežbe uz pomoć kojih se polako isteže implantant i na taj način se koriguje skolioza. Praćenje i kontrola implantanta i ispravljanja vrši se samo uz pomoć običnih rendgenskih snimaka. Još jedna velika prednost ApiFix™ je da je prekriven specijalnim slojem keramike, koji anulira pojavu bakterija i postoperativnih upala.

Rezultati
Cilj terapije sa ApiFix™ je nije naglo ispravljanje skolioznog kičmenog stuba, ali radikalno smanjenje kirtoze koja se već stvorila. Sa ovim malim imlantantom odbacuje se osnovna terapija sa protezom i velikim zahvatim vezivanjem kičmenog stuba idopatske adolescentske skolioze (IAS) od 35 – 40 do 60 – 65 stepeni. Prvi rezultati pokazali su da procenti korekcije prelaze 50% od početne krive skolioze od 40ο postaju manje od 20ο, skolioze od 50ο koriguju se na 25ο i skolioze od 60ο smanjuju se na 30ο.

Prednosti
Terapija idiopatske adolescentske skolioze (IAS) sa mini – implantantom ApiFix™ je stvarno revolucionarna. Oslobađa adolescente pacijente od svakodnevnog maltretiranja dugogodišnje terapije sa protezom koja ide ispod mišice ili od konzervativne hiruške metode vezivanjem kičmenog stuba. Održava fleksibilnost i kretanje kičmenog stuba, postavlja se vrlo brzo i lako, ne ograničava pacijenta posle operacije i ne zahteva postoperativnu dodatu terapiju. Može da se izvrši bio kad i nije potrebno da mali učenik ili učenica izostaje iz škole.

Primeri

Starost: 16 godina

Valavanis_a

Pre operacije: Θ(δ) 45ο         ApiFix  meseci: Θ(δ) 19ο

 

Starost: 15 godina

Valavanis_b

Pre operacije: Θ(δ) 47ο           ApiFix 12 месеци: Θ(δ) 30ο

 

Starost: 13 godina

Valavanis_c

Pre operacije: Θ(δ) 53ο                 ApiFix 3 месеца: Θ(δ) 26ο

 

Postoprativne vežbe

Valavanis_askiseis

Bočni sklekovi pod otporom                      Bočni sklekovi sa uvijanjem