Δημοσίευση της μεθόδου ApiFix στο Scoliosis Journal από τον καθηγητή Yizhar Floman


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσίευση της μεθόδου ApiFix στο Scoliosis Journal από τον καθηγητή Yizhar Floman.

Surgical management of moderate adolescent idiopathic scoliosis with ApiFix