Δελτίο τύπου Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης


Πασπάτη Ιωάννα
Δ/ντρια της Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Την 15/06/2016 διενεργήθηκε επιτυχώς, πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, από τους ιατρούς της Ορθοπαιδικής Κλινικής, προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση διόρθωσης ιδιοπαθούς σκολίωσης σπονδυλικής στήλης σε κορίτσι, ηλικίας 15 ετών, με την εφαρμογή του συστήματος ApiFix, ενός πρωτοποριακού, ελάχιστα επεμβατικού συστήματος.

Η χρήση του συστήματος ApiFix μειώνει κατά πολύ τον χειρουργικό χρόνο, την απώλεια αίματος, τη διάρκεια νοσηλείας και τις τυχόν επιπλοκές. Οι ασθενείς είναι πολύ ικανοποιημένοι, δεδομένου ότι η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης διατηρείται και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η ανάπτυξή τους, καθώς επίσης εξακολουθούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που επιθυμούν.

Η διόρθωση της σκολίωσης που επιτυγχάνεται κατά την επέμβαση εφαρμογής του συστήματος είναι σημαντική. Ωστόσο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ApiFix είναι ότι επιτρέπει περαιτέρω διόρθωση της σκολίωσης με την εφαρμογή ειδικών ασκήσεων που ξεκινούν τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Η ασθενής που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εμφάνιζε σκολίωση με οσφυϊκό κύρτωμα 45ο το οποίο όπως αποδείχτηκε κατά τον ακτινολογικό έλεγχο ήταν αρκετά εύκαμπτο. Η διόρθωση που σημειώθηκε διεγχειρητικά ήταν πολύ ικανοποιητική. Το κύρτωμα μειώθηκε στις 10ο, ενώ η εικόνα του κορμού της ασθενούς εμφάνισε επίσης εντυπωσιακή βελτίωση.

Μία παραμόρφωση όπως αυτή της ασθενούς μας αντιμετωπίζεται συνήθως με πρόσθια σπονδυλοδεσία (για να μειωθεί ο αριθμός των σπονδύλων που «δένονται») ή οπίσθια σπονδυλοδεσία που περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό σπονδύλων από την πρόσθια. Σε αντιδιαστολή με τις δύο αυτές επεμβάσεις, που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, το σύστημα ApiFix είναι ελάχιστα επεμβατικό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πολύ ικανοποιητική διόρθωση της σκολίωσης.

Η εφαρμογή του συστήματος ApiFix βάσει των ενδείξεων εγγυάται πολύ καλό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη διατήρηση της λειτουργικότητας της σπονδυλικής στήλης, αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή και την ψυχολογία των εφήβων που συνοδεύουν συνήθως τη μακροχρόνια εφαρμογή ενός κορμικού κηδεμόνα ή μια κλασική επέμβαση σπονδυλοδεσίας.

Ακτινογραφίες της ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση ApiFix