Първата операция на сколиоза в Гърция със системата ApiFix


Николас СекурисДр. Николас Секурис
Ортопед – хирург
Доктор по медицина, Медицински факултет при Атинския Университет
Директор на Отдела по Ортопедия
Детска ортопедия и Гръбначен стълб МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АТИНА
www.nsorthopaedics.gr

 

За първи път в Гърция се проведе операция на гръбначния стълб, при която се използва новаторската система ApiFix за коригиране на адолесцентната идиопатична сколиоза (фиг. 1).

ApiFix

Фиг. 1. ApiFix

Тази система позволява постепенно коригиране на сколиозата, което се извършва с помощта на физически упражнения. ApiFix се поставя на гръбначния стълб трансдермално, т.е. посредством техники с минимална инвазивност, което също така означава и минимално нараняване на тъканите, почти незначително кървене и усещането на минимална постоперативна болка. Продължителността на операцията е по-малка от един час и на следващия ден пациентът се връща в своята домашна среда. Девойката, която се е подложила на тази оперативна система е една красива млада 18-годишна жена, при която е установена сколиоза ниско в лумбалната област и която се е влошила. В рамките на 3 месеца сколиозата при нея се е влошила от 28⁰ на 32⁰. Веднага след оперативната намеса сколиозата се е подобрила на 22⁰ и се очаква да се подобри допълнително с физическите упражнения (фиг. 2).

Предимствата на тази методика са многобройни. Както вече беше споменато, това представлява една малка операция. При нея не се “връзва” гръбнака, което му позволява да продължава да се развива и не елиминира по никакъв начин движенията му. Системата може лесно да се отстрани при постигане на скелетна зрялост, когато гръбначния стълб се стабилизира и вече не се нуждае от тази система.

ApiFix x-ray

Фигура 2. Преди операцията, сколиозата е била 32° (А) и веднага след това се е подобрила на 22° (В), нещо което се очаква да се подобри допълнително с гимнастическите упражнения.

Използването на системата може да предотврати потискащото и мъчително приложение на лечение чрез корсет. В частност, последните научни проучвания показват, че седем от всеки десет деца са принудени да носят корсет за сколиоза, без действително да се нуждаят от него. Тъй като все още не е намерен начин да се определя, от самото начало на образуването на сколиоза, кое дете наистина ще се нуждае от прилагането на корсет, всъщност се препоръчва използването му при всички деца, които имат сколиоза по-голям от 20°. Това се прави с цел да се предпазят онези деца, при които в крайна сметка сколиозата е с тенденция да се развива. За разлика от това, сега, с тази нова система, ние трябва само да продължим да следим развитието на децата и при тези, при които сколиозата еволюира до над 30° да можем да приложим новата методика. Системата ApiFix е по-ефикасна от прилагането на корсет, тъй като тя може да коригира сколиозата по-добре и да спре влошаването й. Всъщност тя представлява един своеобразен малък вътрешен корсет. Тази система има способността да се разгъва с помощта на физическите упражнения. И при това свое разгъване коригира бавно и постепенно сколиозното изкривяване.

Тази революционна техника се прилага от г-н Николаос Секурис и неговата сътрудничка г-жа Анастасия Пилиху. Това не е първият път, в който г-н Секурис прилага иновативни техники за лечение на сколиоза в Гърция. Извършвал е преди, много пъти и успешно, и други иновативни интервенции, с помощта на нови авто-разгъващи се системи за корекция на сколиозата при деца под 10 годишна възраст. Тези системи по същия начин в действителност не “връзват” гръбначния стълб и му разрешават да расте и се развива. Той е добър познавач на минимално инвазивните техники, роботиката и ендоскопската хирургия на гръбначния стълб, след като бе обучен и е работил в много чуждестранни болници, като Nuffield Orthopaedic Centre в Оксфорд, Radcliffe Hospital, Оксфорд, Англия и Istituto Ortopedico Rizzoli, Италия. В Гърция е работил като асистент в Генерална Болница “KAT”, в Кифисия, Атина, като директор на Детското Ортопедично Отделение в болница “Метрополитен”, а от скоро работи и като директор на Отделение Детска Ортопедия и Гръбначен Стълб към Медицинския Център в Атина. Наскоро бе избран от Гръцкото Ортопедично Общество като квалифициран при изпитване на стажантите от Европейското Ортопедично Общество (EBOT). Има богата публицистична и изследователска дейност на теми свързани с проблемите на гръбначния стълб, детската ортопедия и спортните травми.