За ApiFix


Една малко инвазивна хирургична методика за лечението на адолесцентната идиопатична сколиоза.

Лечението на адолесцентната идиопатична сколиоза с помощта на хирургична оперативна намеса върху гръбначния стълб не е никак прост и лесен процес.

ΑpiFix се отнася за пациенти с деформация на гръбначния стълб Lenke тип 1 и 5 и сколиозна кривина между 40⁰ и 60⁰, но с все още гъвкав гръбначен стълб.

SystemXrayЗа пациенти, страдащи от адолесцентна идиопатична сколиоза с горепосочените показания, хирургичната методика ApiFix е най-малко инвазивната, в сравнение с традиционния хирургически подход, който бе известен досега.

Малкото имплантируемо устройство ApiFix се поставя на върха на основната кривина на гръбначния стълб, използвайки единствено два многоаксиални винтове. Това е един много кратък и лесен процес, който отнема близо от около час. В последствие, при вече завършената операция, пациентът се връща у дома си, след кратко лечение, с продължителност не по-голяма от 2-3 дни.

Две седмици след операцията, пациентът ще бъде обучен от компетентен физиотерапевт на някои прости физически упражнения, които трябва да се правят, за да се постигне постепенното активиране на импланта и по този начин постепенно да се коригира гръбначната деформация.

Става въпрос за шест прости физически упражнения, които трябва да се повтарят всеки ден в продължение на двадесет минути в домашна обстановка. ApiFix установява всяка една дори и малка корекция, постигната с ежедневните упражнения, така че всеки следващ етап на коригиране да започва от по-високо ниво всеки ден!

 

Сравнителна таблица  Обикновено връзване – ApiFix

Типична хирургия при сколиоза Хирургичен метод ApiFix
Хирургичен разрез ̴ 45 см ̴ 10 см
Продължителност на операцията 6-8 часа 45 минути – 1 час
Хоспитализация 6-7 дни 2-3 дни