Ασκήσεις


Μετά τη χειρουργική επέμβαση και προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή ενεργοποίηση του εμφυτεύματος και κατ’ επέκταση η σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης της Σπονδυλικής Στήλης, πρέπει να γίνονται κάποιες ασκήσεις.

Πρόκειται για κάποιες απλές ασκήσεις που πρέπει να επαναλαμβάνονται καθημερινά, για είκοσι περίπου λεπτά στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων πρέπει να προσέξετε να μην προκαλέσετε βλάβη στο σώμα σας. Εάν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων νιώσετε πόνο, σταματήστε τις ασκήσεις και επαναλάβετέ τις μέσα στα όρια που δεν σας προκαλούν πόνο.

Παρακάτω, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πραγματική ασθενή, η οποία έχει υποβληθεί σε επέμβαση με το σύστημα ApiFix και εκτελεί τις ασκήσεις της νέας μεθόδου στο σπίτι της.

1) Διατάσεις με “κρέμασμα” στην πόρτα

2) Κάμψεις με τη βοήθεια μιας καρέκλας

3) Πλευρικές διατάσεις

4) Ξαπλώνοντας στην καρέκλα

5) Διατάσεις σε όρθια θέση με τη χρήση ιμάντα

6) Διατάσεις με “κρέμασμα”