Адолесцентна Идиопатична Сколиоза: Нито корсет – Нито връзване на гръбнака


Валаванис Др. Йоаннис К. Валаванис
Хирург – ортопед
Директор на Отдел Гръбначен Стълб в Медицински Център в Атина
Посещ. Професор във Washington Universiy, Сейнт Луис, САЩ
http://www.spondiliki.gr

 

valavanis_spine_bgАдолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) е едно наистина загадъчно детско заболяване. Познато е от много векове насам, но чак днес сме в състояние да знаем с абсолютна сигурност и научна документация, че:
1. Засяга и нарушава единствено гръбначния стълб на човека.
2. Засяга повече момичетата, отколкото момчетата.
3. Засяга и нарушава един обикновено здрав гръбначен стълб, само в периода на неговия растеж.
4. Причинява конкретни и типични деформации (криви),

които са разположени в горната част на гръбнака, при гръдния кош предимно в дясно и в долната част, при лумбалната област предимно в ляво. В междинната гръдно-лумбална област, която се намира между гръдния кош и лумбалните прешлени, сколиозните изкривявания се разпределят еднакво на лявата и на дясната страна.
При Адолесцентната Идиопатична Сколиоза (АИС) могат да се определят със строга точност и предварително следните факти:
1. Видът на всяко изкривяване което ще се образува,
2. Разположението на изкривяванията които ще се формират и
3. Крайният размер който те ще имат когато се оформят.
Наскоро бе подробно документирано идентифицирането на адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) с промени в генетичния материал (ДНК) и бе създаден (2012 г.) специален тест, за точното прогнозиране на бъдещото развитие на една нововъзникнала сколиозна крива.
Единствените доказани лечения, които могат да се отразят положително на изкривяванията на гръбначния стълб при адолесцентната идиопатична сколиоза са следните:
1. Правилно направени корсети и
2. Хирургични интервенции. Характерно и за двата вида терапии е прилагането на големи и постоянни силови системи за дълги периоди от време върху костите, а не върху меките анатомични елементи.

Лечението с корсет
Прилага се на сравнително умерените форми на сколиоза, по-малки от 40⁰ градуса. Теоретично натискът приложен от корсета трябва да бъде упражняван 24 часа в денонощието, защото адолесцентната идиопатична сколиоза действа постоянно и причинява изкривяване на гръбнака непрекъснато, през цялото денонощие. На практика обаче корсета се носи значително по-малко часове, тъй като младите хора просто не издържат на постоянното мъчително лечение и имат нужда и да играят, да се измият, да се успокоят и да си починат. Няма “удобни” корсети, както няма и “лесни” терапии с корсети. Но те представляват една принудителна и относително ефективна терапия, която задължително трябва да има голяма дневна продължителност, но същевременно предлага сравнително добри резултати. Целта но прилагане на корсета е да запази развитието на сколиозата на нивата на които е била при започване на лечението.

Хирургично лечение
Хирургична терапия се прилага при сколиози по-големи от 40⁰. При тези деформации, силите които се развиват са мощни и корсетите не могат да се конкурират с тях. С операцията се постигат за много кратко време, много големи корекции, които се фиксират вътрешно чрез свързване на гръбначния стълб със сложни метални импланти. Предимство на хирургичната терапия е бързото възстановяване и относителен недостатък е загубата на движение чрез принудителното връзване на една относително голяма част на гръбначния стълб.

ApiFix™. Новият метод
ApiFix ™ е наистина един нов революционен метод за лечение на адолесцентна идиопатична сколиоза (АИС). Може да се оприличи на консервативното лечение, защото имплантът, който се поставя (ApiFix ™) е като вътрешен корсет, но в същото време е и инвазивно лечение, тъй като позиционирането се прави с минимална хирургична намеса, но пък крайният резултат е корекция, без извършване на каквото и да е връзване.

Индикации. Начин на лечение
ApiFix ™ е малък метален разширяем имплант, който се поставя с проста, микро-инвазивна техника при юноши с адолесцентна идиопатична сколиоза (АИС) и изкривявания от 35⁰ – 40⁰ до 60⁰ – 65⁰ градуса, които или: а) могат да се лекуват с корсет или б) са насрочени за операция на гръбнака чрез връзване. Процедурата отнема по-малко от 60 минути, разрезът е само 10 см, а хоспитализацията – 48 часа. След операцията не се изискват специални предпазни мерки или корсет. След първия месец, започва изпълнението на прости и лесни упражнения, чрез които автоматично се разгъва импланта и сколиозата се коригира. Проследяването и контрола на импланта и на извършените корекции става само с обикновени рентгенови снимки. Едно допълнително голямо предимство на ApiFix™ е покритието му със специален керамичен слой и специална плазма, които осуетяват развитието на микроби и появата на постоперативни възпаления.

Резултати
Целта на лечението с ApiFix™ не е внезапното изправяне на гръбначния стълб със сколиоза, но прогресивното намаляване на изкривяването, което вече е сформирано. С този малък имплант се премахва мъчителното лечение с

корсет и големите операции с връзване на гръбнака за адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) от 35⁰ – 40⁰ до 60⁰ – 65⁰ градуса. Първите резултати показват, че степента на корекцията достига и надминава 50% от първоначалната крива. Сколиози от 40⁰ градуса стават по-малки то 20⁰ градуса, а тези от 50⁰ се коригират до 25⁰ и сколиозите от 60⁰ се намаляват до 30⁰.

Преимущества
Лечението на адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) с мини-импланти ApiFix™ е една истинска революция. Освобождава юношите, които страдат от болестта, от мъчителното ежедневно и дългосрочно лечение с подмишничен корсет или от стандартната отворена хирургична интервенция чрез връзване на гръбнака. Поддържа гъвкавостта и движението на гръбначния стълб, поставя се много лесно и бързо, не ограничава по никакъв начин пациентите постоперативно и те не се нуждаят от допълнителни алтернативни методи на лечение. Може да бъде направена по всяко време, без да е необходимо малкия ученик да отсъстват от училище.

Примери

Възраст: 16 години

Valavanis_a_bgПредоперативно: Θ(δ) 45⁰     ApiFix 6 месеца: Θ(δ) 19⁰

 

Възраст: 15 години

Valavanis_b_bgПредоперативно: Θ(δ) 47⁰     ApiFix 6 месеца: Θ(δ) 30⁰

 

Възраст: 13 години

Valavanis_c_bgПредоперативно: Θ(δ) 53⁰     ApiFix 6 месеца: Θ(δ) 26⁰

 

Постоперативни упражнения

Valavanis_упражнения_bgСтранични наклони със резистент Странични завъртащи се наклони